pray for more workers

Disciple Kickstart Renswoude 23-25 September

English below

Kom ook naar het Discipelschaps kickstart weekend in Renswoude van 23-25 September 2022.

Wat is een Discipelschaps kickstart?
Een Discipelschaps kickstart is een evenement waarin je in een paar dagen ontdekt wat het is om een discipel van Jezus te zijn. Het Bijbelse onderwijs gaat hand in hand met praktijkervaring, waardoor de roep van Jezus om Zijn discipel te zijn niet alleen bij theorie blijft, maar je ook zelf zult ervaren dat het nog steeds realiteit is.
Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest. Om discipelen te maken.
In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. Dus kom, en kijk wat God door jou heen wil doen! Ieder van ons heeft een onderdeel uit te lopen binnen het lichaam van Christus!

PROGRAMMA (globaal!): 

Vrijdag
19:00: Koffie en thee (inloop)
19:30: Onderwijs deel 1 en 2
20:45: Koffie en thee
21:00: Onderwijs deel 3
22:00: Afsluiten

Zaterdag
09:30: Koffie en thee (inloop)
10:00: Onderwijs deel 4 en 5
13:00: Lunch
14:00: Evangelisatie training
17:00: Buiten de deur eten in groepjes
18:00: Inloop
18:30: Getuigenissen, doop, worship
20:00: Onderwijs, gebed, open avond
22:00: Afsluiten

Zondag
9:30: Koffie en thee (inloop)
10:00: Onderwijs deel 6
11:15: Koffie en thee
11:30: Onderwijs deel 7
13:00: Afsluiting

Lunch en diner zijn inbegrepen (behalve zaterdag avond). Overnachten is ook mogelijk, zolang er genoeg bedden zijn (graag vooraf aangeven en eigen beddengoed meenemen). Indien u ergens mee wilt helpen wordt dit zeer op prijs gesteld! u kunt zich opgeven via info@Yeshua.academy.
Mocht u zich willen laten dopen, neem dan droge kleding mee en een handdoek.
Het Discipelschaps event is gratis doneren is mogelijk.

De kickstart is op Groeperweg 25, echter parkeren is mogelijk ter op de Groeperweg 1. Er zal een pendelbus/auto heen en weer rijden voor de bezoekers indien nodig, maar lopen naar nummer 25 is ook mogelijk. Alvast bedankt dat we ook hierin een getuigenis voor de omgeving kunnen zijn en de klanten van het honden pension.

Opgeven om deel te nemen is nodig en kunt u doen via deze website!

 


English

 

Come to the Discipleship kickstart weekend in Renswoude from September 23-25, 2022.

What is a Discipleship Kickstart?
A Discipleship Kickstart is an event in which you discover in a few days what it is like to be a disciple of Jesus. Biblical teaching goes hand in hand with practical experience, so that Jesus’ call to be His disciple will not remain a theory. You will experience for yourself that what we read in the book of Acts is still reality.
You will be trained and activated to step out in faith: to heal the sick, to preach the gospel, to baptize in water and in the Holy Spirit. To make disciples.
In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. So come, see and learn what God wants to do through you! Each of us has a part to run within the body of Christ!

PROGRAM (global!):

Friday
19:00: Coffee and tea (walk-in)
19:30: Teaching part 1 and 2
20:45: Coffee and tea
21:00: Teaching part 3
22:00: Closing

Saturday
09:30: Coffee and tea (walk-in)
10:00: Teaching part 4 and 5
13:00: Lunch break
14:00: Evangelism practical training
17:00: Eating outside in small groups
18:00: Walk-in
18:30: Testimonies, baptism, worship
20:00: Teaching, prayer, open evening
22:00: Closing

Sunday
09:30: Coffee and tea (walk-in)
10:00: Teaching part 6
11:15: Coffee and tea
11:30: Teaching part 7
13:00: Closure

Lunch and dinner are included (except saturday evening). Staying over for the nights is also possible, as long as there are enough beds (please let us know if you want to make use of this and take your own beddings with you). If you wish to help during the weekend, please let us know via info@yeshua.academy, this is very much appreciated!
If you want to be baptized, please bring dry clothes and a towel.
The Discipleship event is free donation is possible.

The kickstart is at Groeperweg 25, however parking is possible at Groeperweg 1. There will be a shuttle bus/car driving back and forth for visitors if necessary, but walking to number 25 is also possible. Thank you in advance that we can also be a testimony to the neighbors and the customers of the dog pension.

Registration to participate is required and you can do so via this website!

The event is finished.

Date

23 - 25 Sep 2022
Expired!

Time

19:00

Location

Renswoude, The Netherlands
Category

Organizer

Frederik van Breugel

Speakers

QR Code
5 1 vote
Event Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
en_US