Wprowadzenie


Na świecie jest wiele oszustw. Nie tylko w głównym nurcie mediów, ale także we wspólnotach chrześcijańskich (i praktycznie we wszystkich innych wspólnotach). Prowadzi to do ogromnego zamieszania i utraty poczucia własnej wartości. Akademia Yeshua zakorzeniła swoją wiarę w Biblii i stara się zapewnić pogląd, motywację, inspirację i prawdę.

Prawda jest dostępna dla każdego, kto jej szuka

Kim jesteśmy?


Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Ponieważ prawda jest naszym głównym celem, nie jesteśmy pozwiązani ani połączeni z żadnym wyznaniem czy tradycją, poza samą Biblią. Jesteśmy nowo narodzonymi uczniami w Chrystusie. Jako bracia i siostry w Chrystusie głosimy Słowo wszystkim, którzy mają uszy do słuchania.

What is Yeshua Academy?


Yeshua Academy is a platform by disciples of Jesus Christ from which we operate to spread the Word of God via online channels as well as offline. On this platform we share Bible studies, there is a possibility to get questions answered but also to provide information. Yeshua is the Hebrew name of Jesus and we are an academy because we do research for truth. On this platform we demonstrate as practically and concretely as possible, that the Bible is the book with the highest authority in existence.

Co chcemy zyskać?


Wierzymy, że Jezus Chrystus jest drogą do prawdy i że Jego powrót jest bliski. Z tego powodu chcemy zwrócić uwagę jak największej liczby ludzi ku cudownym wybawieniu od grzechu i mocy Jego Słowa. Wszyscy mamy wybór, aby podążyć za Jego nauką. Dlatego też głosimy Jego dzieje w tak różnorodny sposób, jak to tylko możliwe i do jak najszerszego grona odbiorców. Przecież każdy z nas nawiązuje do Jezusa w wyjątkowy sposób.

Wizja

Nasza wizja jest zainspirowana Największym Przykazaniem Mat 22:34-40.

Misja

Nasza misja oparata jest na Największym Przykazaniu Mat 28:18-20.

Cel

Przygotowanie jak największej liczby osób na powtórne przyjśćie Jezusa Chrystusa.

Prawość czy Zakłamanie


Nie wystrzegamy się prawdy i nie boimy się trudnych tematów. Prawda musi być poznana. Niestety jednak w tych czasach coraz mniej potrafimy odróżnić oskarżenia osobiste od bezosobowej, ale konfrontacyjnej prawdy. Dokonujemy wyraźnego rozróżnienia między osobą a tym, w co osoba wierzy. Innymi słowy, kłamstwo pozostaje kłamstwem, ale ktoś, kto wierzy w to kłamstwo, jest zawsze mile widziany i zawsze otrzymuje nasz szacunek. Jednak my stoimy za prawdą, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona bolesna. Zawsze dążymy do porozumienia z tymi wszystkimi, którzy szukają prawdy. Przeklinamy kłamstwo, ale nie kłamcę. Odcinamy się od ludzkich błędnych przekonań, ale opowiadamy się za prawdziwą biblijną prawdą.

Prawda czyni silnym, nieustraszonym i uwalnia!